«Προμήθεια υλικών εθελοντικών ομάδων & γραφείου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/12/2015

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

01/12/2015
και ώρα: από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.