Προμήθεια  υλικών για τη λειτουργία του εργαστηρίου κεριών   του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/03/2023

Προυπολογισμός:

781,70