«Προμήθεια υλικών για την προσωρινή φύλαξη –αποθήκευση , όπου απαιτείται,  των έργων τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

28/11/2022

Προυπολογισμός:

1.921,73