Προμήθεια υλικών για την υλοποίηση των τμημάτων μάθησης «Οικιακή Μελισσοκομία» του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11:30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/12/2015