Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο ξυλουργικής του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ “ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/05/2021

Προυπολογισμός:

154,09