Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο χειροτεχνίας του ΚΔΑΠ Καρδαμύλων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/05/2020

Προυπολογισμός:

799,74 €