Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/12/2015

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

18/12/2015
και ώρα: 10:00 έως 10:30 π.μ.