Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου ΠΕΡΙΒΟΛΙ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/07/2016
και ώρα: έως τις 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

1.700,00 €