Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου για το ΚΔΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/11/2019

Προυπολογισμός:

780,34 ευρώ