Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/12/2020

Προυπολογισμός:

424,00 €