Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Xίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/05/2020

Προυπολογισμός:

999,38 €