Προμήθεια υλικού για τα προγράμματα καλοκαιρινής ημερήσιας απασχόλησης για παιδιά 5 – 12 ετών

Στοιχεία Προκήρυξης