Δελτίο – Τύπου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου / Διάγνωση – Συμβουλευτική – Αποκατάσταση (ΚΠΕ) είναι δικαιούχος της οριστικά ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ», με MIS 5031713. Ως Δικαιούχος της Πράξης υλοποιεί το Υποέργο 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ». Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3, το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου / Διάγνωση – Συμβουλευτική – Αποκατάσταση, προτίθεται να προβεί στην Προμήθεια του Είδους: «Αυτοκίνητο (Επιβατικό – 4 Θέσεων – Βενζινοκίνητο / CPV 34100000-8)». Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ: