Προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/11/2021

Προυπολογισμός:

6119,10