Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016