Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016