Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016