Πρόσκληση 36ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Χίου 9/11/2023 6μ.μ.