Πρόσκληση 39ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Χίου 29/11/2023 6μ.μ.