Πρόσκληση 40ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Χίου 15/12/2023 7μ.μ.