Πρόσκληση για Δ.Σ. της ΔΗΚΕΧ για την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015