Πρόσκληση Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Χ. για την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015