Πρόσκληση Δ.Σ. της ΔΗΚΕΧ για την Τρίτη 5 Απριλίου 2016