Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χίου.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου (αίθουσα συνεδριάσεων Μιχαήλ Βουρνού) στις 03/04/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 ώστε να διεξαχθεί συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Χορήγηση άδειας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παράταση χρήσης μουσικής. Τμήμα Αδειοδοτήσεων
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Τμήμα Αδειοδοτήσεων.
3. Χορήγηση για προσωρινή άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ.
4. Δημιουργία υποστατικού χώρου για φιλοξενία παγωνιών ή χιώτικων προβάτων εντός Δημοτικού Κήπου . κ. Πυργάρης Λεωνίδας
5. Έλεγχος καταλαμβανόμενων κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση εμπορευμάτων . ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ.
6. Πρόταση για ονοματοθεσία οδού κ. Ζουμίδης Σταμάτιος
7. Δράση « Let’s do it » . ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ.

Πίνακας αποδεκτών:

1. κα. Παντελίδου Φανή Η Πρόεδρος
2. κ. Τριανταφυλλίδη Στυλιανό
3. κ. Μούνδρο Κωνσταντίνο
4. κ. Χαλκιά Δημοσθένη
5. κα. Πασβάντη Αλεξάνδρα ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗ
6. κ. Τριανταφυλλάκη Κωνσταντίνο
7. κ. Πατελίδα Γεώργιο
8. κ. Γιαμά Δημήτριο
9. κ. Φεργαδιώτη Ευστράτιο
10. κ .Τύμπα Αριστοτέλη

Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο Δήμου Χίου
2. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Χίου
3. κ. Αντιδήμαρχο Καραμανή Γεώργιο
4. κ. Αντιδήμαρχο Παπαδόπουλο Γεώργιο
5. κ. Δ.Σ. Ζουμίδη Σταμάτιο
6. κ. Δ.Σ Πυργάρη Λεωνίδα
7. Επιμελητήριο Χίου

 

Η Πρόεδρος

ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗ