Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014