Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016