Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου για τη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015