Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 20 Μαΐου