Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016