Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015