Πρόσκληση Σύγκλησης Δ.Σ. για την Τετάρτη 24/5/2017