Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017