Πρόσκληση ΔΣ για την Παρασκευή 27η Ιανουαρίου 2017