Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015