Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016