Κατεπείγουσα Πρόσκληση Δ.Σ. 4ης Απριλίου 2016 (Ορθή Επανάληψη)