Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015