Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016