Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015