Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015