Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση ΔΣ την 9/8/2016