Πρόσκληση για Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝΧ για την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015