Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ του Δ.Λ.Τ. Χίου στις 10/12/2015