Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στα Λιμνιά Βολισσού

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ασφάλιση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στα Λιμνιά Βολισσού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές μέχρι τις 30/09/2015 και ώρα 12:00.”

Υπουργική Απόφαση Παραχώρησης.pdf

Στοιχεία Προκήρυξης