Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Καφενείο στην πλατεία Φυτών»

Στοιχεία Προκήρυξης