Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Καφενείο στην πλατεία Νέας Ποταμιάς»

Στοιχεία Προκήρυξης