Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη θέση Τηγάνι – Κοινότητας Σιδηρούντας

Στοιχεία Προκήρυξης