Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια με απευθείας ανάθεση δύο (2) ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών)

Στοιχεία Προκήρυξης