ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2021-2022

Συμμετοχή του Δήμου Χίου στη δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για τη σχολική χρονιά 2021-2022, σύμφωνα με τη συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 9033/16-07-2021 (ΑΔΑ: 93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ),της Ελληνικής  Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για τις δομές του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» και ΚΔΑΠ Καρδαμύλων «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ».

16072021_prosklisis_enarmonisi_ada.pdf

Στοιχεία Προκήρυξης