Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χίου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Χίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Βελτιώνω την ορθογραφία μου

25

2

Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν κατακτήσει, σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνική γλώσσας

175

3

Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2)

175

4

Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (Α2-Β1)

25

5

Βασικά Αγγλικά Α2

50

6

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

25

7

Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών

25

8

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

25

9

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

10

Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες

10

11

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

12

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν

25

13

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

25

14

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

15

Ανακύκλωση και κομποστοποίηση

25

16

Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις

25

17

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

25

18

Ιστορία της Τέχνης

25

19

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

20

Βασικά Ιταλικά (Α1)

50

21

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε από τις 14/2/2020 , 10πμ- 2μμ, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης/ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου:

Τηλ. : 2271350057, 2271350059

Ταχ. Διεύθυνση: Τσιτσεκλή 1 και Νεωρείων, Χίος

Emai: kdvm@chios.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.